สัปตาฮิกิ – 62; รัสเซีย ยูเครน สงคราม ผลกระทบ; อำนาจสูงสุดของโลกลดลง; อินเดียเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ

0 คอมเมนต์
Saptahiki - 62; Russia Ukraine war, Impact; Worldwide’s supremacy declining; India the natural leaderรัสเซีย ยูเครน สงคราม ทำไมมันเกิดขึ้น; มันสามารถหลีกเลี่ยงได้; ผลกระทบต่อโลก ผลกระทบต่ออินเดีย คืออำนาจสูงสุดของโลกที่เสื่อมถอย; คืออินเดียเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ

แบ่งปันโบนัสคาสิโน: